LIÊN KẾT WEBSITE
v
Thống kê truy cập
 
Số lượt truy cập:
323262
 
Đang trực tuyến:
43
BẢN ĐỒ VỆ TINH
Lao động nông thôn

 

 

 

UBND HUYỆN CƯ KUIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN - GDTX

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …./KH-TT

 

 

Cư Kuin, ngày ……. tháng 09 năm 2018.KẾ HOẠCH

Giáo dục nghề phổ thông năm học 2018 - 2019

 


Căn cứ Công văn số 8607/BGDĐT – GDTrH, ngày 16/08/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn dạy học Tự chọn cấp THCS, THPT;

Căn cứ Công văn số 8608/BGDĐT – GDTrH, ngày 16/08/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện hoạt động giáo dục nghề phổ thông;

          Căn cứ Công văn số 1252/SGDĐT-GDTrH, ngày 12/09/2018 của Sở GD&ĐT Đăk Lăk về việc triển khai Giáo dục Nghề phổ thông năm học 2018 – 2019;

Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ của Trung tâm năm học 2018 -2019;

          Trung tâm GDNN – GDTX huyện  Cư Kuin xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện giáo dục nghề phổ thông năm học 2018 – 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG

1. Mục đích:

        Mục tiêu của giáo dục nghề phổ thông là giúp cho học sinh có những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động.

Hoạt động giáo dục nghề phổ thông tạo cơ hội cho học sinh được học tập, tìm hiểu để có những hiểu biết, kỹ năng ban đầu về một số nghề phổ biến nhất trong xã hội. Bên cạnh đó, giáo dục hướng nghiệp nhằm giúp học sinh tìm hiểu về các lĩnh vực nghề nghiệp trong xã hội; khám phá năng lực của bản thân, đối chiếu với những yêu cầu của một số nghề cụ thể để giúp cho việc định hướng nghề nghiệp trong tương lai, đồng thời tạo điệu kiện cho học sinh có những quyền lợi trong việc  cộng điểm ở kỳ THPT quốc gia ở năm học cuối cấp. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp và góp phần phân luồng học sinh (HS) sau khi tốt nghiệp THPT.

2. Yêu cầu:

          - Góp phần nâng cao, củng cố, hệ thống hoá, khắc sâu kiến thức, kỹ năng nghề học nhằm giúp HS rèn luyện năng lực tự học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

          - Nhằm thực hiện có hiệu quả hơn mục tiêu cấp học, đưa hoạt động dạy học phù hợp hơn với điều kiện đội ngũ giáo viên (GV), cơ sở vật chất (CSVC) của Trung tâm, với thời lượng quy định và nội dung dạy nghề phổ thông thích hợp.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1.  Tổ chức dạy nghề phổ thông:

1.1. Đối với học sinh lớp 11:

Hoạt động giáo dục nghề phổ thông là bắt buộc,  chương trình GDNPT lớp 11 có 105 tiết (3 tiết/tuần), bố trí ngoài thời lượng học 1 buổi/ngày.

       1.2. Đối với học sinh lớp 8:

Hoạt động giáo dục nghề nghiệp là tự chọn, tổ chức dạy nghề theo yêu cầu của học sinh, thời lượng: 2 tiết/tuần và tổng số 70 tiết /năm học.

1.3. Đối với học sinh tại Trung tâm GDNN – GDTX:

 Chương trình dạy nghề được áp dụng theo chương trình giáo dục nghề phổ thông, chương trình giáo dục nghề phổ thông lớp 11 có 105 tiết ( 3 tiết/tuần).

2. Danh mục nghề đào tạo

Danh mục nghề đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT bao gồm các nghề: Làm vườn, Nuôi cá, Trồng rừng, Gò, Điện dân dụng, Sửa chữa xe máy, Cắt may, Nấu ăn, Thêu, Điện tử dân dụng, Tin học văn phòng. Ngoài ra tùy thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội tại địa phương có thể đào tạo thêm một số nghề như: Cà phê, Nhiếp ảnh.

          3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh:

Đối với học sinh cấp THCS, THPT Việc đánh giá được thực hiện theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2011 của bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá, xép loại học sinh THCS và học sinh THPT.

+ Lớp 11: 3 tiết /tuần (điểm miệng, điểm 15: 4 cột).

+ Lớp 8: 2 tiết /tuần ( điểm miệng, điểm 15: 3 cột).

Kiểm tra định kỳ: theo kế hoạch giảng dạy.

+ Đối với học viên tại các Trung tâm GDNN – GDTX đánh giá theo Quyết định số 23/VBHN-BGDĐT, ngày 29/08/2014 Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình GDTX cấp THPT.

Số lần kiểm tra ( điểm miêng, điểm 15: 3 cột)

Kiểm tra định kỳ: được quy định cụ thể trong phân phối chương trình.

Trách nhiệm của giáo viên giảng dạy: Theo Điều 19 tại Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT quy định: Thực hiện đầy đủ số lần kiểm tra; trực tiếp chấm bài kiểm tra, ghi điểm hoặc mức nhận xét (đối với các môn kiểm tra bằng nhận xét), ghi nội dung nhận xét của người chấm vào bài kiểm tra; trực tiếp ghi điểm hoặc mức nhận xét (đối với các môn kiểm tra bằng nhận xét) vào sổ gọi tên và ghi điểm; đối với hình thức kiểm tra miệng, giáo viên phải nhận xét, góp ý kết quả trả lời của học sinh trước lớp, nếu quyết định cho điểm hoặc ghi nhận xét (đối với các môn kiểm tra bằng nhận xét) vào sổ gọi tên và ghi điểm thì phải thực hiện ngay sau đó.

Tính điểm trung bình môn học (đối với các môn học đánh giá bằng cho điểm), xếp loại nhận xét môn học (đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét) theo học kỳ, cả năm học và trực tiếp ghi vào sổ gọi tên và ghi điểm, vào học bạ.

4. Tổ chức thi cấp chứng chỉ:

4.1. Đối tượng dự thi:

Học sinh dự thi nghề phổ thông khi đủ các điều kiện sau:

+ Đã hoàn thành chương trình nghề phổ thông theo cấp học.

+ Kết quả năm học (ghi trong học bạ) phải đạt từ Trung bình trở lên.

+ Không nghỉ quá 10%  tổng số tiết của chương trình nghề phổ thông ( lớp 8 không nghỉ quá 7 tiết, lớp 11 không nghỉ quá 11 tiết)

4.2. Thời gian tổ chức kỳ thi: Dự kiến tháng 10 năm 2019.

5. Kinh phí tổ chức hoạt động:

Thực hiện theo Quyết định số 2748/QĐ-UBNĐ ngày 29/12/2017 của UBND huyện Cư Kuin về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018 cho Trung tâm GDNN – GDTX huyện Cư Kuin, bao gồm: kinh phí cho hoạt động GD nghề phổ thông ( lớp 8) và kinh phí tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, tư vấn giáo dục nghề nghiệp cho lao động nông thôn.

Theo hướng dẫn tại Công văn số 107b/SGDĐT-KHTC, ngày 07/01/2014 và Công văn số 385/SGDĐT – KHTC.

Theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm GDNN – GDTX năm 2018.

* Đối với THCS:

Tiền giảng dạy: 32.0000đ/tiết.

Tiền quản lý: 200.000đ+/ lớp.

* Đối với THPT, TT GDNN – GDTX:

Kinh phí Giáo dục nghề phổ thông Sở GD&ĐT đã bố trí trong hệ số giáo viên/lớp để giảng dạy: 105 tiết/lớp.

Hoạt động Giáo dục nghề phổ thông tại Trung tâm GDNN – GDTX không chi trả.

Nếu trường hợp các trường THPT không thực hiện giảng dạy mà chuyển cho Trung tâm dạy thì phải ký hợp đồng và thanh toán tiền cho Trung tâm.

III. SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

1. Dự kiến số lượng đăng ký học nghề PT năm học  2018 – 2019:

 

STT

Cấp học

Nghề học

Số lớp

Tổng số

HS

Ghi chú

01

THCS

Điện DD

12

360

 

02

Cà phê

36

1088

 

Tổng THCS

48

1448

 

01

THPT

Điện DD

10

295

 

02

Làm vườn

10

296

 

03

Tin học

9

261

 

Tổng THPT

29

852

 

Tổng cộng 2 khối

90

2300

 

IV. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH VÀ PHỐI HỢP, KIỂM TRA GIÁM SÁT, HỒ SƠ, BIỂU MÂU.

1. Phân công phụ trách và phối hợp

1.1. Ban giám đốc:              

Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch dạy nghề phổ thông và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc dạy học và đánh giá kết quả dạy nghề phổ thôn.

Ban Giám đốc phụ trách chuyên môn chịu trách nhiệm hướng dẫn chỉ đạo tổ trưởng tổ Đào tạo Nghề - Hướng nghiệp xây dựng kế hoạch; phối kết hợp với Tổ giáo vụ thực hiện các công tác liên quan đến công tác nghề phổ thông, phối hợp với các trường THCS, THPT bố trí giáo viên giảng dạy phù hợp với nghề được chọn, báo cáo với các cấp quản lý về tình hình thực hiện dạy nghề phổ thông. Phối hợp với các cấp quản lý tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông. 

-  Ông: Nguyễn Minh Quang, Giám đốc Trung tâm - Chỉ đạo chung.

-  Bà: Nguyễn Thị Thủy, phó gián đốc phụ trách mảng nghề – Trực tiếp chỉ đạo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, dạy nghề phổ thông, nghề theo nhu cầu xã hội và liên kết đào tạo ,trực tiếp chỉ đạo việc dạy, kiểm tra và theo dõi việc dạy nghề phổ thông.

1.2. Tổ chuyên môn: Có nhiệm vụ quản lý, theo dõi thường xuyên việc thực hiện kế hoạch dạy nghề phổ thông của giáo viên các trường THCS, THPT

 - Bà: Nguyễn Thị Thanh Loan, Tổ trưởng tổ đào tạo Nghề - hướng nghiệp, Giáo viên dạy Nghề, Phụ trách về công tác đào tạo nghề cho LĐNT, nghề phổ thông, nghề theo nhu cầu xã hội và liên kết đào tạo, thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong tổ.

- Bà: Nguyễn Thị Dung, Giáo viên dạy nghề, phụ trách chung về hồ sơ dạy và học nghề phổ thông.

- Ông: Nguyễn Duy Trí, giáo viên nghề chăn nuôi – thú y, phụ trách dạy nghề chăn nuôi, nghề theo nhu cầu xã hội, Phối hợp với cô nguyễn Thị Dung liên hệ với các trường tuyển sinh học nghề phổ thông, đi kiểm tra các trường theo lịch phân công.

- Bà:  Phạm Thị Ngọc Yến, giáo viên dạy ngoại ngữ, phụ trách đào tạo trình độ Anh văn các trình độ: A,B,B1, Phụ trách các hồ sơ, văn phòng phẩm liên quan đến công tác quản lý học viên, sổ quản lý chứng chỉ đào tạo nghề, phối hợp với các bộ phận liên quan thông báo các trường nộp hồ sơ bao gồm: hồ sơ sổ sách, biểu mẫu, sổ gọi tên và ghi điểm học nghề phổ thông theo qui định chung, đi kiểm tra các trường theo lịch phân công.

- Ông: Huỳnh Văn Tin, Giáo viên dạy sinh học, phụ trách mảng dịch vụ, phối hợp với cô nguyễn Thị Dung liên hệ với các trường tuyển sinh học nghề phổ thông, đi kiểm tra các trường theo lịch phân công.

- Bà: Hoàng Thị Long, thực hiện chi trả các chế độ đối với giáo viên, học viên;

- Bà:  Lê Thị Quỳnh Phương, Nhân viên thiết bị, phụ trách thu tiền lệ phí thi nghề phổ thông.

- Ông: Y’ Bon Niê, nhân viên bảo vệ, phụ trách công tác bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề.

1.3. Giáo viên dạy nghề phổ thông có nhiệm vụ:

           Giáo viên phụ trách giảng dạy nghề phổ thông phải có giáo án khi lên lớp. Tiếp tục thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị để giúp học sinh phát hiện và làm chủ được kiến thức. Đối với các tiết thực hành, giáo viên phải kiểm tra các trang thiết bị, khắc phục kịp thời. Trước khi thực hành thường xuyên lưu ý, nhắc nhở các em những quy định bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn lao động.

Có trách nhiệm tham gia dạy nghề phổ thông theo sự phân công. Xây dựng kế hoạch và tiến hành dạy nghề phổ thông, có đầy đủ hồ sơ giáo án dạy nghề của giáo viên theo qui định.

           Vào sổ điểm, ghi kết quả học tập vào học bạ, ký học bạ và hoàn thành các thủ tục liên quan.

          1.4. Lãnh đạo của các trường THCS, THPT trên địa bàn huyện Cư Kuin:

Có trách nhiệm tổ chức việc học nghề của học sinh tại trường; phối hợp với Trung tâm khi có thông báo, kế hoạch gửi về;

      - Học sinh khối 8, khối 11 trong năm học 2018 - 2019 được học đủ chương trình Nghề PT, hoàn thành chương trình 70 tiết (THCS); 105 tiết (THPT) để được thi cấp chứng nhận nghề PT.

2. Kiểm tra giám sát dạy nghề tại các trường THCS, THPT:

  Thời gian đi kiểm  tra dạy và học NPT năm học 2018 – 2019: Chia làm 2 đợt:

Đợt 1: tháng 12 năm 2018 đến tháng 01 năm 2019;

Đợt 2: Tháng 3 đến tháng 4 năm 2019;

3. Hồ sơ quản lý chuyên môn các lớp nghề phổ thông:

- Phân phối chương trình nghề phổ thông.

- Kế hoạch tổ chức dạy nghề phổ thông.

- Sổ gọi tên ghi điểm.

- Sổ đầu bài.

4. Hồ sơ giáo viên

- Kế hoạch giảng day (Sổ báo giảng).

- Giáo án.

- Sổ điểm cá nhân.

Sổ điểm danh.

Kế hoạch dạy nghề phổ thông năm học 2018-2019 được xây dựng trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT Đắk Lắk, quán triệt và nghiêm túc thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

Kế hoạch đã được ban Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Huyện Cư Kuin  thống nhất triển khai và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện kế hoạch.

Ban Giám đốc yêu cầu thầy cô giáo được phân công giảng dạy, các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.

Trên đây là kế hoạch dạy nghề phổ thông năm học 2018 – 2019 của Trung tâm GDNN - GDTX huyện Cư Kuin./.

                                     

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng các trường (để phối hợp t/h);

- TTCM, GV (để thực hiện);

- LưuVT, Tổ nghề.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

  

Người dùng
Mật khẩu
Đăng ký thành viên
Quên mật khẩu ?
Login
Thành phố Buôn ma thuột
30oC
Độ ẩm: 75%C
Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Từ điển tổng hợp
Anh-Pháp-Việt-Nôm-Hoa
TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CƯ KUIN .  Khu Hành chính  huyện Cư Kuin - Xã Đray Bhăng - Cư Kuin -  Đắk Lắk
    Điện thoại: 0262.3633431 . Email : gdtxcukuin@gmail.com