LIÊN KẾT WEBSITE
v
Thống kê truy cập
 
Số lượt truy cập:
421849
 
Đang trực tuyến:
1473
BẢN ĐỒ VỆ TINH
KHỐI BT THPT
thời khóa biểu áp dụng từ ngày 12/10/2015
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK LĂK

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM GDTX HUYỆN CƯ KUIN

                                      Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU
Áp dụng từ ngày 12/09/2015
 
THỨ LỚP BUỐI SÁNG BUỔI CHIỀU
TT 10A1 10A2 10A3 11A1 12A1 TT 10A1 10A3 10A2 11A1 12A1
2 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ 1          
2 TOÁN(THỦY) SỬ (NI PHAI) HÓA(PHƯƠNG) TOÁN(VÂN) LÝ(LINH) 2          
3 TOÁN(THỦY) LÝ(LINH) SỬ (NI PHAI) TOÁN(VÂN) ĐỊA (TUYỀN) 3          
4 LÝ(LINH) TOÁN(THỦY) T.HỌC(LONG) HÓA(PHƯƠNG) TOÁN(VÂN) 4          
5 SỬ (NI PHAI) TOÁN(THỦY) T.HỌC(LONG) LÝ(LINH) TOÁN(VÂN) 5          
3 1 HÓA(PHƯƠNG) VĂN(THỦY) TOÁN(THỦY) T.ANH(YẾN) HÓA(QUANG) 1 TOÁN(THỦY) HÓA(PHƯƠNG) VĂN(THỦY) TOÁN(VÂN) LÝ(LINH)
2 SINH (TIN) ĐỊA (TUYỀN) TOÁN(THỦY) T.ANH(YẾN) HÓA(QUANG) 2 TOÁN(THỦY) HÓA(PHƯƠNG) VĂN(THỦY) TOÁN(VÂN) LÝ(LINH)
3 T.ANH(YẾN) TOÁN(THỦY) VĂN(THỦY) T.HỌC(HẠNH) GDCD (TUYỀN) 3 VĂN(THỦY) TOÁN(THỦY) HÓA(PHƯƠNG) LÝ(LINH) SINH (TIN)
4 TOÁN(THỦY) HÓA(PHƯƠNG) VĂN(THỦY) T.HỌC(HẠNH) ĐỊA (TUYỀN) 4 HÓA(PHƯƠNG) LÝ(LINH) TOÁN(THỦY) SINH (TIN) TOÁN(VÂN)
5           5          
4 1 HÓA(PHƯƠNG) VĂN(THỦY) SỬ (NI PHAI) SINH (TIN) T.ANH(YẾN) 1 VĂN(THỦY) LÝ(LINH) TOÁN(THỦY) HÓA(PHƯƠNG) VĂN(THÙY)
2 SỬ (NI PHAI) VĂN(THỦY) HÓA(PHƯƠNG) ĐỊA (TUYỀN) T.ANH(YẾN) 2 LÝ(LINH) VĂN(THỦY) TOÁN(THỦY) HÓA(PHƯƠNG) HÓA(QUANG)
3 VĂN(THỦY) HÓA(PHƯƠNG) T.ANH(YẾN) SỬ (NI PHAI) T.HỌC(LONG) 3 TOÁN(THỦY) VĂN(THỦY) HÓA(PHƯƠNG) LÝ(LINH) HÓA(QUANG)
4 VĂN(THỦY) T.ANH(YẾN) SINH (TIN) HÓA(PHƯƠNG) T.HỌC(LONG) 4          
5           5          
5 1 T.HỌC(LONG) SỬ (NI PHAI) T.ANH(YẾN) VĂN(THÙY) LÝ(LINH) 1          
2 T.HỌC(LONG) LÝ(LINH) T.ANH(YẾN) VĂN(THÙY) SINH (TIN) 2          
3 GDCD(NI PHAI) T.HỌC(LONG) VĂN(THỦY) LÝ(LINH) VĂN(THÙY) 3          
4 VĂN(THỦY) T.HỌC(LONG) LÝ(LINH) SINH (TIN) SỬ (NI PHAI) 4          
5           5          
6 1 T.ANH(YẾN) SINH (TIN) TOÁN(THỦY) TOÁN(VÂN) VĂN(THÙY) 1 LÝ(LINH) TOÁN(THỦY) SINH (TIN) VĂN(THÙY) TOÁN(VÂN)
2 T.ANH(YẾN) GDCD (NI PHAI) ĐỊA (TUYỀN) TOÁN(VÂN) VĂN(THÙY) 2 HÓA(PHƯƠNG) TOÁN(THỦY) LÝ(LINH) VĂN(THÙY) TOÁN(VÂN)
3 ĐỊA (TUYỀN) T.ANH(YẾN) LÝ(LINH) GDCD (NI PHAI) TOÁN(VÂN) 3 SINH (TIN) SINH (TIN) LÝ(LINH) TOÁN(VÂN) VĂN(THÙY)
4 LÝ(LINH) T.ANH(YẾN) GDCD (NI PHAI) VĂN(THÙY) TOÁN(VÂN) 4          
  5 SHL SHL SHL SHL SHL 5          
Lưu ý : Buổi sáng vào lớp lúc 7 giờ, buổi chiều vào lớp lúc 13 giờ 15.


PHÓ GIÁM ĐỐC


BÀI CŨ HƠN
Người dùng
Mật khẩu
Đăng ký thành viên
Quên mật khẩu ?
Login
Thành phố Buôn ma thuột
31oC
Độ ẩm: 94%C
Tốc độ gió: 6 km/hkm/h

Từ điển tổng hợp
Anh-Pháp-Việt-Nôm-Hoa
TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CƯ KUIN .  Khu Hành chính  huyện Cư Kuin - Xã Dray Bhăng - Cư Kuin -  Đắk Lắk
    Điện thoại: 0262.3633431 . Email : gdtxcukuin@gmail.com